Våra tjänster

BIHORNS: Levererar överlägsna och pålitliga elektriska tjänster

Oil loading station commissioning and startup

BIHORNS har åtagit sig att tillhandahålla ärliga och pålitliga elektriska tjänster till Irak. Som en full service elentre prenör er bjuder vi komplett teknik installation och underhåll av elektriska system Vi har resurserna och har utvecklat nödvändiga partnerskap för att utföra alla uppgifter matter how challenging. Oavsett projektets storlek, om det är nybyggnation, a underhållskontrakt, ett moderniserings- eller restaureringsprojekt kan du räkna med att BIHORNS levererar
överlägsen och pålitlig prestanda.

  • Elektrisk installation

  • Elektriskt underhåll

  • Effektfaktorkorrigering
  • solenergilösningar

  • Katodiskt skydd

Vår konsultation är alltid i synk med din strategi

Våra tjänster

Andra tjänster vi erbjuder

DCS systems design and programming
Automationstjänster
Gas tie-in station construction for power plant
Mekaniska tjänster
Industritjänster