Categories: Views: 690,3 min read

Genomförande av vinterisering

Beställare: HKN
Plats: Duhok
Varaktighet: 3 månader
År: 2022

Isolering av rör och tankar för 3 platser (EST-1, ST-2 & ST-1)

 

Related projects