Categories: , Views: 720,8 min read

Atrush (HKN-EST1 Early Production Facility)

Bihorns har framgångsrikt slutfört Atrush-projektet (HKN-EST1 Early Production Facility) för Weatherford i Duhok, projektet varade i tre månader 2016. Projektet omfattade ingenjörskonst, inköp, E&I-konstruktion, mekanisk konstruktion, rörledning, platsteknik, för-idrifttagning, idrifttagning, uppstart och prestandatester. Bihorns partner, World Gate Serve, ansvarade för alla E&I-relaterade arbeten från ingenjörsarbete till tester.

Projektet involverade ett brett utbud av aktiviteter, inklusive men inte begränsat till:

  • Fiberoptisk kabeldragning och skarvning (24 kärnor, enkelläge, 3000m).
  • Tillverkning och installation av en SCADA (PLC) panel.
  • Installation av en dieselgenerator.
  • Installation av kontrollpanel för brunnshuvud.
  • Installation av solenergisystem.
  • Installation av MCC, DB, JB.
  • Kabeldragning, packning, avslutning.
  • Montering av kabelrännor.
  • Installation av instrument (PIT, TIT, DPIT, SDV, PAGA-högtalare, MAC, telekomnätverksutrustning etc.).

Vårt fantastiska team jobbar alltid hårt

Related projects