Categories: Views: 860,2 min read
CPF Wonderware SCADA

Gaiarah EPF

Kund: Sonangul
Plats: Kirkuk
Varaktighet: 3 månader
År: 2022

Design, leverans, installation, programmering och driftsättning av DCS-systemet för Gairah EPF med (Rockwell Allen-Bradley PLC & FactoryTalk SCADA)

 
 

 

 

Related projects