Categories: Views: 270,2 min read

GKPI 3-fasseparator

Beställare: Petroleum Barrel
Plats: Erbil
Varaktighet: 2 månader
År: 2020

Design, leverans, installation, programmering och driftsättning av DCS-systemet för 3-stegs oljeseparator med (Rockwell Allen-Bradley PLC & Wonderware SCADA)

Related projects