Categories: , Views: 831,2 min read
Loading station pump installation

Atrush (ST-2 Early Production Facility)

Bihorns har framgångsrikt slutfört ST-2 Early Production Facility-projektet för Schlumberger i Duhok-regionen. Projektet pågick i en månad under år 2019 och vi ansvarade för alla E&I-arbeten.

Vårt team genomförde projektet med de högsta standarderna för säkerhet, kvalitet och effektivitet, vilket säkerställde att det slutfördes i tid till belåtenhet för vår kund. Omfattningen av vårt arbete omfattade:

  • Installation of all instruments, including tubing, wiring, cables, power cables, cable trays, stands, junction boxes, stanchions, glanding, and termination
  • Föridrifttagning av instrumenten för att säkerställa korrekt funktion
  • Uppstart av värmeväxlarsystemet för att möjliggöra effektiv drift av anläggningen
  • Installation av alla belysnings- och belysningssystem för att säkerställa säkra och effektiva arbetsförhållanden

På Bihorns är vi stolta över vår expertis inom verkstads- och byggbranschen. Vi har en bevisad erfarenhet av att leverera framgångsrika projekt till våra kunder, och ST-2 Early Production Facility-projektet är inget undantag. Vi är fortsatt engagerade i att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet till våra kunder och leverera framgångsrika projekt som överträffar deras förväntningar.

Related projects