Categories: Views: 660,8 min read
Lighting pole wiring

HKN ST-1 B1 Elarbeten

Beställare: HKN
Plats: Atrush
Varaktighet: 10 dagar
År: 2024

Beskrivning av projektet:

Denna rapport beskriver slutförandet av elarbeten i samband med olika installationer på hela platsen.

Uppgifter slutförda:

  • Installation av kabelhyllor.
  • Dragning, packning och avslutning av kraftkablar.
  • Glanade och avslutade kablar för 6 kopplingsboxar (JB) för belysning och 24 strålkastare för belysning.
  • Installation av JB för belysningsstolpe.

Leverabler och resultat:

  • Alla kraftkablar har dragits, terminerats och anslutits till respektive DB och utrustning.
  • Belysningen i B1-kontoret är fullt fungerande och uppfyller säkerhetsbestämmelserna.
  • Förbättrad elektrisk infrastruktur på olika platser i anläggningen.

Slutsats:

Detta projekt slutförde framgångsrikt alla elarbeten som beskrevs i omfattningen, vilket säkerställde tillförlitlig strömförsörjning och korrekt belysningsinstallation i utvalda områden.

Related projects