Categories: , , Views: 561,1 min read

Garmian Block (S-3-brunnsanslutning till processanläggningar vid S-1-brunnen)

Bihorns är glada över att framgångsrikt ha slutfört projektet Garmian Block (S-3 Well Connection to Process Facilities at S-1 Well) för Gazprom i Sulimanyah 2019. Projektet involverade ingenjörskonst, upphandling, E&I-konstruktion, mekanisk konstruktion, rörledning, platsteknik, för-idrifttagning, driftsättning, uppstart och prestandatester. Bihorns partner, World Gate Serve, skötte alla E&I-relaterade arbeten från ingenjörsarbete till tester.

Projektets omfattning inkluderade men var inte begränsad till:

  • Fiberoptisk kabeldragning och skarvning (24 kärnor, enkelläge, 3000 m).
  • Tillverkning och installation av SCADA (PLC) Panel.
  • Installation av dieselgenerator.
  • Installation av WHCP.
  • Installation av solenergisystem.
  • Installation av MCC, DB, JB.
  • Kabeldragning, Glanding, Avslutning.
  • Installation av kabelrännor.
  • Installation av instrument (PIT, TIT, DPIT, SDV, PAGA-högtalare, MAC, telekomnätverksutrustning … etc.)

Bihorns erfarna team av ingenjörer och tekniker arbetade flitigt för att säkerställa att projektet slutfördes inom fyra månader och uppfyllde alla kundkrav. Teamet använde den senaste tekniken och utrustningen för att leverera högkvalitativt arbete som överträffade kundens förväntningar.

Related projects