Categories: Views: 880,2 min read

Banan EPF

Beställare: Petroleum Barrel
Plats: Erbil
Varaktighet: 2 månader
År: 2022

Design, leverans, installation, programmering och driftsättning av DCS-systemet för Banan EPF med (Rockwell Allen-Bradley PLC & Wonderware SCADA)

 
 

 

 

Related projects