Categories: , Views: 721,2 min read
Wellhead instruments installation

Peshkabir gasledningar – El- och instrumentarbeten

Bihorns har framgångsrikt slutfört PESHKABIR GAS PIPELINES – ELECTRICAL & INSTRUMENTATION WORKS-projektet för DNO under 2019. Projektet låg i Duhok och pågick i 5 månader.

Som huvudentreprenör tillhandahöll Bihorns omfattande E&I-tjänster för projektet. Följande uppgifter utfördes av vårt team:

  • Installation av alla instrument, inklusive slangar, ledningar, kablar, strömkabel, kabelrännor, stativ, kopplingsdosor, stolpar, packningar och avslutningar.
  • Instrument för driftsättning för att säkerställa korrekt funktionalitet och prestanda.
  • Uppstart av värmeväxlarsystemet för att optimera energieffektiviteten.
  • Installation av alla belysnings- och belysningssystem för att ge tillräcklig belysning och säkerhetsåtgärder.

Under hela projektet visade Bihorns sitt engagemang för att leverera högkvalitativa E&I-tjänster på ett snabbt och effektivt sätt. Vårt team arbetade nära DNO för att säkerställa att alla projektmål uppfylldes, samtidigt som de högsta standarderna för säkerhet och kvalitet upprätthölls.

Vi är stolta över att ha spelat en roll i framgången för detta viktiga projekt, och vi ser fram emot att fortsätta tillhandahålla exceptionella E&I-tjänster till kunder i framtiden.

Related projects